Polityka Prywatności wdrożona w Europejskiej Kancelarii Brokerskiej jest odpowiedzią na coraz bardziej powszechny problem z zakresu ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższy tekst opisuje podstawowe zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o Klientach, obowiązujące w naszym serwisie. 

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis odszkodowania.net i w jaki sposób je wykorzystuje?

Tworząc serwis odszkodowania.net ograniczyliśmy wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum, jakie wymagane jest do do świadczenia naszym Klientom usług na najwyższym poziomie. Zebrane informacje pozwalają na szybki kontakt z Państwem, a także na profesjonalną obsługę zlecenia.

Nasz serwis nie prowadzi zbiorczych statystyk odwiedzin, analizy wzorców oraz formularzy zgłoszeń. Informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe, są usuwane natychmiast po przetworzeniu Państwa wniosków. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Klientów lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą jedynie do realizacji zobowiązań wobec Klientów.

Nasz serwis wykorzystuje adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera WWW, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu witryna WWW. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi wypełniających Szybkie Wnioski.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania związane z Polityką Prywatności, proszeni są o kontakt mailowy na adres: .