Tworząc serwis odszkodowania.net ograniczyliśmy wykorzystanie i zbieranie Państwa danych do niezbędnego minimum, jakie wymagane jest do świadczenia wysokiej jakości usług. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona.

 Wyrazem naszej troski o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych jest niniejsza Polityka Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. (zwana dalej „Polityka Prywatności”).

 Polityka Prywatności odwołuje się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, i określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu odszkodowania.net (zwany dalej „Serwis”). 

1. Kto jest Administrator Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejska Kancelaria Brokerska Tomasz Szczepuła z siedzibą przy ul. Krasińskiego 24, 50-450 Wrocław; NIP: 929-13-50-783; REGON: 932175784 (zwany dalej „My”).

Mogą skontaktować się Państwo z nami drogą mailową:  

2. W jakim celu i zakresie zbieramy Państwa dane osobowe? Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

2.1. Formularz kontaktowy i wniosek online

W naszym Serwisie umożliwiamy Państwu skorzystania z elektronicznego formularza kontaktowego oraz wniosku online (zwane dalej „formularzami”). Aby przesłać formularze niezbędne jest podanie przez Państwa danych osobowych t.j. imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, rodzaj sprawy, data zdarzenia i treść zapytania. Dane te są przetwarzane przez nas w celu skontaktowania się z Państwem, udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz przedstawienia oferty.

Dane, które Państwo nam przekazujecie, przetwarzane są przez nas do momentu cofnięcia zgody lub zmiany celu ich przetwarzania (np. podpisania umowy zlecenia) – chyba, że ustalono inaczej – w zależności od tego, co nastąpi szybciej.

2.2. Pliki cookies

Witryna odszkodowania.net używa cookies (zwane dalej „pliki cookies”) - niewielkich plików wysyłanych przez Serwis i zapisywanych na Państwa urządzeniach, z których korzystacie podczas przeglądania naszej strony. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie dostępu, Państwa lokalizacji oraz informacji przesyłanych do naszej witryny za pośrednictwem formularzy.

Korzystając z naszego Serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystacie Państwo z naszego Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania tych informacji dokonujemy korzystając z narzędzia internetowego - Google Analytics, które rejestruje Państwa zachowania na naszej stronie.

Pliki cookies gromadzone są bezterminowo, jednakże mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym usunąć je z Państwa urządzenia – opcje te dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej.

2.3. Logi systemowe

Poza plikami cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane za pomocą logów zawierających takie informacje jak:

 • adres strony internetowej, z której wchodzicie Państwo na naszą stronę;
 • adres IP;
 • datę i czas dostępu;
 • przesłaną ilość danych;
 • rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Nasz serwis wykorzystuje te dane w celu zarządzania Serwisem, diagnozowania i rozwiązywaniem problemów związanych z pracą serwera, przeprowadzenia analizy naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z Państwa danymi osobowymi przekazanymi nam poprzez formularze.

2.4. Dane osobowe pozyskane drogą mailową i telefoniczną

Oprócz możliwości skorzystania z formularzy, mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie lub przesyłać zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w naszym Serwisie. Przekazanie danych jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez nas.

Dane, które Państwo nam przekazujecie, przetwarzane są przez nas do momentu cofnięcia zgody lub zmiany celu ich przetwarzania (np. podpisania umowy zlecenia) lub upłynięcia okresu 60 dni od momentu zgłoszenia chęci współpracy lub przesłania zapytania (t.j. rozmowy telefonicznej, przesłania wiadomości e-mail) – chyba, że ustalono inaczej – w zależności od tego, co nastąpi szybciej.

3. Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie od Administratora.

Państwa dane przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie t.j. firmom świadczącym dla nas usługi hostingu i administracji stroną internetową. Listę tych podmiotów mogą Państwo uzyskać pisząc do nas na adres mailowy:

Państwa dane mogą być przekazane osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 RODO, pkt. 1, lit. f)

5. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy:

6. Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych na naszej stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

Zebrane dane zabezpieczone są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Prowadzimy wymaganą przepisami prawa dokumentację opisującą sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych.