Czym jest zaniedbanie?

Najczęściej występującymi zaniedbaniami są:

  • niezabezpieczone dziury czy nierówna nawierzchnia na chodnikach;
  • nieodśnieżone chodniki, parkingi, place itp.;
  • niewłaściwie oznakowane i niezabezpieczone roboty remontowe;
  • wadliwe konstrukcje budowlane;
  • spadające gzymsy i rozsypujące się elewacje itp.

Polskie prawo pozwala na dochodzenie od osób zobowiązanych (fizycznych i prawnych) do należytego utrzymania chodników, placów, budynków, powierzchni sklepowych i usługowych czy obiektów użyteczności publicznej, odszkodowań i świadczeń, jeżeli w wyniku wyżej wymienionych zaniedbań stałeś się ofiarą wypadku.

Doznałem urazu - co teraz?

Pamiętaj, że jeśli przewrócisz się na śliskim, nierównym chodniku albo mokrej podłodze w restauracji, staniesz się ofiarą i przysługuje Ci odszkodowanie wypadkowe. Bardzo ważnym dla prowadzenia skutecznego postępowania odszkodowawczego jest, aby w takiej sytuacji:

  • zrobić zdjęcia miejsca, w którym zdarzył się wypadek;
  • zapisać dane osobowe świadków zdarzenia;
  • zgłosić zdarzenie właścicielowi lub zarządcy nieruchomości;
  • udać się do lekarza, aby zgłosić doznane obrażenia ciała i rozpocząć leczenie urazów powypadkowych.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Jeżeli odniosłeś obrażenia z któregoś z wyżej wymienionych powodów, zadzwoń do naszego biura odszkodowań jeszcze dzisiaj pod numer 71 341 79 38, a my zajmiemy się Twoją sprawą i pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie powypadkowe.


Współpracując z naszą kancelarią, nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z pracą naszej kancelarii do chwili uzyskania odszkodowania, a honorarium uregulujesz po jego otrzymaniu.