Mimo coraz bardziej bezpiecznych technologii, liczba wypadków w rolnictwie jest w dalszym ciągu bardzo duża. Osoby poszkodowane w wypadkach w rolnictwie często nie podejmują żadnych działań zmierzających do uzyskania należnego odszkodowania powypadkowego. Bardzo często jest to wynikiem braku wiedzy w tym zakresie. Z niezrozumiałych względów poszkodowani nie podejmują działań celem uzyskania wiedzy pozwalającej na ocenę prawną swojego wypadku. W rezultacie nie wykorzystują w pełni możliwości uzyskania należnego odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym w związku z obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolnika, zadowalając się jedynie odszkodowaniem z KRUS-u. 

Obok błędów ludzkich, wypadki w rolnictwie powodowane są przez zły stan techniczny maszyn, budynków gospodarczych, schodów, drabin czy też narzędzi. Nasza kancelaria odszkodowań we Wrocławiu w szczególności specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej w następujących grupach wypadków w rolnictwie:

  • Pochwyceniach i uderzeniach przez ruchome części maszyn zarówno przy pracach polowych jak i w obejściu
  • Wypadkach spowodowanych przez zwierzęta (pogryzienia, kopnięcia, przygniecenia, itp.)
  • Upadkach z wysokości przy składowaniu siana, słomy, zrywaniu owoców jak i przy naprawach budynków gospodarczych lub mieszkalnych

 Pamiętaj, jeśli uległeś wypadkowi na roli, zabezpiecz w miarę możliwości miejsce wypadku, ustal świadków zdarzenia, a także skontaktuj się z lekarzem w celu oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu i uzupełnienia dokumentacji medycznej. Ma to ogromne znaczenie w prowadzeniu samego postępowania o odszkodowanie wypadkowe i uwiarygodnieniu zdarzenia. 

Jeśli odniosłeś obrażenia z któregoś z wyżej wymienionych powodów, zadzwoń do naszego centrum odszkodowań pod numer (71) 341-79-38, a my pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie powypadkowe. Oprócz wstępnej oceny wypadku i formalnego przygotowania wniosku, otrzymasz na stałe indywidualną opiekę jednego z naszych prawników. Rolniku, pamiętaj. Z Twojego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mogą również korzystać Twoi najbliżsi (rodzice, współmałżonkowie, dzieci, itp.), a nawet w szczególnych przypadkach Ty sam. Dzwoń – pytaj!